Make your own free website on Tripod.com

Chỉ dẫn: Bộ môn > Tin tức 

Tin tức

Thông tin đào tạo:

  1. Để tiện phục vụ cho việc truy cập cho các sinh viên, học viên và giảng viên trường Đại Học Y Dược, Website của bộ môn Thống Kê Y học và tin học  đă được lưu trữ ở một server chuyên nghiệp với tên vùng:   http://thongkeyhoc.khoaytcc.com .Website cũ  (http://thongkeyhoc.tripod.com) vẫn được tiếp tục tồn tại trong sẽ duy tŕ cho đến hết tháng 6. 

  2. Kiểm tra giữa ḱ chứng chỉ thống kê cho học viên  sau đại học sẽ tổ chức vào ngày thứ 5 - 22/5/2003 với h́nh thức trắc nghiệm với 90 câu
  3. Sáng thứ 5 - 15/5/2003 là buổi ôn tập chuẩn bị cho ḱ kiểm tra chứng chỉ thống kê cho học viên sau đại học
  4. Website đă được quét và làm sạch virus - Cám ơn BS Phương đă thông báo về t́nh trạng nhiễm virus của website  :-) 
  5. Chiều thứ 3 - 13/5/2003 Lớp thống kê cơ bản chuyên ngành y tế công cộng sẽ khai giảng. (lịch giảng)
  6. Sáng thứ 4 - 14/5/2003 Lớp thống kê cơ bản chuyên ngành y tế công cộng sẽ nghỉ theo yêu cầu của Ban Đào tạo Khoa Y tế công cộng

Các khóa đang đào tạo:

Đối tượng

Các chứng chỉ

Thời gian

Học viên sau Đại Học (Cao học - Chuyên khoa 1) - MSI 212 - Introduction to Probability Theory

- MSI 213 - Basic Medical statistics

- MSI 217 - Non-parametric Procedures in Biometric research

- MSI 227 - Statistical methods in Epidemiology

- MSI 228 - Categorical data analysis

- MSI 229 - Survival Analysis

- MSI 284 - Computer applications in Medical Statistics - Stata

Thứ 3  (8h-11h)

Thứ 5 (8h-11h)

Sinh viên Chuyên ngành Y tế công cộng

- MSI 12 - Introduction to Probability Theory

- MSI 13 - Basic Medical statistics

- MSI 14 - Computer applications in Medical Statistics

 

Thứ 3  (13h30-16h30)

Thứ 4 (8h-11h)

 

Học viên Sau Đại Học chuyên khoa Sản - MSI 285 - Computer applications in Medical Statistics - Epi-Info Thứ 6 (8h-11h) 

Thứ 7 (8h-11h)