Make your own free website on Tripod.com

Chỉ dẫn: BM TKTHYH > Thông tin chung > Đỗ Văn Dũng

Đỗ Văn Dũng, MD MSc MEng PhD

 

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn

Chức danh: Giảng viên chính

Chuyên ngành: Dịch tễ học & Thống kê Y học.

Lănh vực nghiên cứu: Dinh dưỡng & Phát triển thể lực; Sức khoẻ môi trường bao gồm Chấn thương 

Pḥng số: 217B

Phone: 08-8559505 (ext 249)

Mobile: 091-838-2253

Email:   

dovandũng@thongkeyhoc.khoaytcc.com

dovandũng@pmail.vnn.vnChuyên môn

Tôi tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa vào năm 1986 sau đó được đào tạo chuyên khoa I Vệ Sinh Dịch tễ hệ Phó Trợ Lư cho đến năm 1990 và chính thức trở thành giảng viên của Bộ môn Vệ Sinh Dịch tễ khoa Y Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Từ năm 1990 cho đến năm 1999 tôi lần lượt nhận được bằng Thạc sĩ Kĩ thuật Môi trường (Đại Học Bách Khoa), Thạc sĩ Khoa học Y tế công cộng hạng  ưu (Trường Vệ Sinh và Y học Nhiệt đới Luân đôn - Viện Đại Học Luân Đôn), Thạc sĩ Y học (Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh) và Tiến sĩ Y học chuyên ngành Dịch tễ học (Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh). Tôi quan tâm nhiều đến các chính sách y tế, các vấn đề sức khỏe môi trường bao gồm cả chấn thương và dinh dưỡng, phương pháp mô h́nh hóa trong y tế công cộng cũng như việc ứng dụng các kĩ thuật tin học trong phục vụ sức khỏe cộng đồng. 

Giảng dạy

Tôi hiện đang là trưởng Bộ môn Thống Kê và Tin học Y học của khoa Y tế công cộng trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm giảng dạy thống kê y học,  nghiên cứu khoa học và tin học y học cho các lớp Sau Đại Học và Trong Đại Học thuộc các chuyên ngành  Y tế công cộng, Y, Dược, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền. Tôi hiện cũng đang phụ trách giảng dạy cho một số lớp về chuyên ngành Dịch tễ học và Sức khỏe môi trường

Nghiên cứu

Tôi đă tham gia thực hiện nhiều nghiên cứu lớn thuộc chuyên ngành y tế công cộng. Một trong những đề tài nghiên cứu  là "T́nh h́nh Y tế Việt Nam trong thời ḱ đổi mới". Nghiên cứu này đă phác họa tổng quát t́nh t́nh sức khỏe của người dân Việt Nam trong thời ḱ đổi mới và là một trong những tiếng chuông đầu tiên báo động chấn thương là một trong những vấn đề y tế công cộng hàng đầu của Việt Nam. 

Danh mục công tŕnh

 1. Nguyen Ngoc Anh, Tran Tan Tram, Do Van Dung et al. Primary Heath Care in Cuchi District. Hanoi, Central Medical Library, 1991
 2. Do Van Dung, Ma Tuan Hang. Community Health Survey in 10 Communes of Cuchi District, Hochiminh City. in: Scientific Researches of University of Medicine and Pharmacy. Hochiminh City, University of Medicine and Pharmacy, 1992
 3. Lam Minh Triet, Nguyen Trung Viet, Do Van Dung et al. Experimental Research in Environmental Treatment of Several industries: Waste Water of Catlai Oil Refinery Factory. Hochiminh City, University of Technology, 1992
 4. Do Van Dung. Nutrition Status of Children Less Than 27 Year Old in Commune Pham Ngu Lao and Cau Kho, District 1 Hochiminh City. Journal of the Vietnamese Morphology Society 1994; 4:23-27.
 5. Do Van Dung. Assessing the multiple choice questions battery used in the examination of ecology and environment hygiene in: Scientific Researches of University of Medicine and Pharmacy in 1994-1995 . Hochiminh City, University of Medicine and Pharmacy, 1995
 6. Do Van Dung. Dietary habits of children Less Than 27 Year Old in commune Pham Ngu Lao and Cau Kho, District 1 Hochiminh City in: Scientific Researches of University of Medicine and Pharmacy in 1994-1995. Hochiminh City, University of Medicine and Pharmacy in 1995.
 7. Do Van Dung. Reliability of measurements of mid-arm circumference and head circumference among children aged from 25 to 40 months. Journal of Medicine of Hochiminh city. 1998; Annex 4 volume 1: 31-35
 8. Do van Dung. Forcasting health and morbidity situation in Vietnam by 2010. Journal of Medicine of Hochiminh city 2000; Annex 1 volume: 1-7
 9. Do Van Dung. Forcasting of incidence of coronary heart disease in Vietnam by the year 2020. 2001; Supp 4 (Vol 5): 8-12
 10. Nguyen Dinh Hoi, Truong Dinh Kiet, Do Van Dung. Analytical description of the health situation in Vietnam during Health economic reform. Journal of Medicine of Hochiminh city 2000; Annex 1 volume: 8-22.
 11. Do van Dung. Determine the threshold of Mid-arm circumference for screening of malnutrition. Journal of Medicine of Hochiminh city 2000; Annex 1 volume: 23-29.
 12. Do van Dung. Velocity of weight growth in children in nursery school age. Journal Preventive Medicine 2000; 30-36.
 13. Nguyen Bich Loan, Do van Dung. Main causes of lost-years of life in communes in southern Vietnam: an exploratory research. Journal of Medicine of Hochiminh city 2000; Annex 1 volume: 59-67.
 14. Do Van Dung. A computer program for guiding of treatment and management of risk of coronary heart disease. Journal of Medicine of Hochiminh city.2001; Supp 4 (Vol 5): 1-7
 15. Do Van Dung. A computer program for nutrition assessment and monitoring. Journal of Medicine of Hochiminh city. 2001; Supp 4 (Vol 5): 18-24
 16. Ha Ngoc Linh, Do Van Dung. Knowledge of mothers of under-five children about health care in District 12 of Hochiminh city in 2001. Journal of Medicine of Hochiminh city. 2001; Supp 4 (Vol 5): 25-29
 17. Do Van Dung. Practice relating to environment sanitation of people in Thuan An District, Binh Duong Province in 1998. Journal of Medicine of Hochiminh city. 2001; Supp 4 (Vol 5): 13-17
 18. Ho Dang Ngoc, Do Van Dung. Prevalence of deformity and disability among leprosy patients in Ninh Thuan Province in 2000. Journal of Medicine of Hochiminh city. 2001;Supp 4 (Vol 5): 96-105