Chỉ dẫn: Bộ môn > Phần mềm 

Phần mềm máy tính

Make your own free website on Tripod.com

Tên phần mềm

Mô tả

Clin-Info

Ref: Do Van Dung. A clinical  information management computer program used for clinic operation. Journal of Medicine of Hochiminh city.2002; Supp 4 (Vol 5): 1-7

Phần mềm quản lí lồng ghép tại các pḥng khám phù hợp với triết lí của y học gia đ́nh là chăm sóc toàn diện và theo dơi dọc. Được lồng ghép tốt để quản lí dược, tài chính, tiêm chủng và dinh dưỡng. Có khả năng ghi nhớ các phác đồ điều trị và liều dùng cho các loại thuốc. Phù hợp cho các pḥng khám tư, pḥng khám đa khoa, pḥng khám bác sĩ gia đ́nh, các trạm y tế và pḥng khám của trung tâm y tế huyện
Nutrition

Ref: Do Van Dung. A computer program for nutrition assessment and monitoring. Journal of Medicine of Hochiminh city. 2001; Supp 4 (Vol 5): 18-24

Đánh giá t́nh trạng dinh dưỡng của trẻ em và người lớn dựa trên số đo nhân trắc. Cho phép theo dơi sự tăng trưởng và đáp ứng với can thiệp dinh dưỡng theo thời gian. Phù hợp cho các pḥng khám dinh dưỡng, pḥng khám điều trị béo ph́
IHD

Ref: Do Van Dung. A computer program for guiding of treatment and management of risk of coronary heart disease. Journal of Medicine of Hochiminh city.2001; Supp 4 (Vol 5): 1-7

Phần mềm cho phép ước lượng nguy cơ bệnh tim mạch dựa theo tiền sử hút thuốc lá, huyết áp, cholesterol, giới tính, tuổi và tiểu đường. Cho phép đánh giá hiệu quả của các chiến lược điều trị khác nhau cho từng bệnh nhân