Make your own free website on Tripod.com

Chỉ dẫn: Bộ môn > Handout

Phương pháp in trang Web tiếng Việt dùng font Unicode

Để in tiếng Việt trong Unicode trực tiếp từ các trang Web lên các máy in HP, tuỳ t́nh huống cụ thể có thể thực hiện một trong cách sau: 

T́nh huống

Cách giải quyết

- Có các máy in thế hệ mới như HP LaserJet 6P, HP LaserJet 200 Nhấp chuột vào Start - Settings - Printers

Nhấp chuột phải vào máy in muốn sử dụng và chọn menu Properties

Chọn tab Finishing rồi chọn nút chọn Custom và nhấp Details

Trong khung Text Mode chọn vào nút chọn Send True Types as bitmaps

- Sử dụng máy in thế hệ cũ như HP 4P Vào website của Fine Print Enterprise (http://www.fineprint.com/)1

Nạp (download) phần mềm FinePrint 2000 và cài đặt phần mềm này để cí được máy in ảo FinePrint 2000

Nhấp chuột vào Start - Settings - Printers

Nhấp chuột phải vào FinePrint 2000, chọn menu Properties 

Vào tab setup (a) đánh dấu vào hộp kiểm Enable international font support  và (b) nhấp vào nút lệnh Advanced (c) trong tab layout chọn nút chọn ByPass  (d) trong tab layout nhấp vào nút lệnh Options (e) Trong combobox Colored Text chọn convert to black (f) nhấp OK 2 lần để thoát ra.

Mỗi khi In Trang Web tiếng Việt sử dụng máy in ảo FinePrint 2000 thay v́ chọn máy in thông thường.

1Name: archi[ga]medis s/n: ED3B-XHJH-9BXD